DSK Skog AB är ett skogstjänsteföretag som startade sin verksamheten 1994. Företaget har 2 heltidsanställda och ibland säsongsanställda.

Vår affärsidén är att förse det svenska skogsbruket och dess ägare med helhetslösningar, såväl som enstaka uppdrag, av högsta kvalité med korta, precisa leveranstider.

DSK Skog AB kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  • Produktion av Gröna Skogsbruksplaner
  • Taxering inför fastighetsvärdering
  • Intrångsvärdering
  • Digitalisering och redigering av digitalt material 
  • Avverknings- och gallringsplanering
  • Ajourhållning av skogliga register, taxering
  • Nyckelbiotops- och naturvärdesinventeringar
  • Stämpling med dataklave

Några av våra kunder är STORA ENSO Skog, NAI SVEFA, Bergvik Skog, Ansjö Skog, pc-Skog, Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar, Mellanskog, Rundvirke, privata markägare, m.fl.

Vi har bl a genomfört ett stort projekt åt Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar, där vi nyindelat hela deras sammanlagda skoginnehav på 90 000 ha. I projektet ingick även att producera Gröna skogsbruksplaner till alla privata markägare i Älvdalen kommun, 80 000 ha skogsmark fördelat på 1800 markägare.

Vi samarbetar med Pc Skog när det gäller att producera Gröna planer.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar.
VD
Hans Dung 070 5770348
Projekt, arbetsledning, naturvård
Lars Jonsson 070 2884906

Rulla till toppen